Romarbrevet 1:21

Trots att de kände till Gud prisade de inte honom som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διότι   γνόντες   τὸν   θεὸν   οὐχ   ὡς   θεὸν   ἐδόξασαν   ἢ   ηὐχαρίστησαν,   ἀλλ᾽   ἐματαιώθησαν   ἐν   τοῖς   διαλογισμοῖς   αὐτῶν,   καὶ   ἐσκοτίσθη   ἡ   ἀσύνετος   αὐτῶν   καρδία·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι eftersom, för, för att, For CONJ
G1097 γνόντες känna, förstå having known V-2AAP-NPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G5613 ὡς som as CONJ
G2316 θεὸν Gud God N-ASM
G1392 ἐδόξασαν prisa, ära they glorified [Him], V-AAI-3P
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G2168 ηὐχαρίστησαν, tacka, vara tacksam were thankful, V-AAI-3P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3154 ἐματαιώθησαν förfalla till fåfänglighet they became futile V-API-3P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPM
G1261 διαλογισμοῖς tankar, tanken, betänklighet, föreställningar thinking N-DPM
G0846 αὐτῶν, honom, dem, henne, den, det of them, P-GPM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4654 ἐσκοτίσθη förmörka was darkened V-API-3S
G3588 denna, denne the T-NSF
G0801 ἀσύνετος oförståndig foolish A-NSF
G0846 αὐτῶν honom, dem, henne, den, det of them P-GPM
G2588 καρδία· hjärta, brustet hjärta heart. N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.