Romarbrevet 1:2

som han har utlovat genom sina profeter
    i de heliga Skrifterna.

[Paulus väljer att använda sitt grekiska namn Paulus, som betyder liten, i stället för sitt hebreiska namn Saul. Evangeliet fullbordar Gamla testamentets löften, se 1 Mos 3:15; Ps 45; Jer 31:31‑34.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃ   προεπηγγείλατο   διὰ   τῶν   προφητῶν   αὐτοῦ   ἐν   γραφαῖς   ἁγίαις  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem which R-ASN
G4279 προεπηγγείλατο utlova före He promised beforehand V-ADI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4396 προφητῶν profet prophets N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G1124 γραφαῖς skrifterna [the] Scriptures N-DPF
G0040 ἁγίαις helig, helgedom Holy, A-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.