Romarbrevet 1:2

som han har utlovat genom sina profeter
    i de heliga Skrifterna.

[Paulus väljer att använda sitt grekiska namn Paulus, som betyder liten, i stället för sitt hebreiska namn Saul. Evangeliet fullbordar Gamla testamentets löften, se 1 Mos 3:15; Ps 45; Jer 31:31‑34.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὃ   προεπηγγείλατο   διὰ   τῶν   προφητῶν   αὐτοῦ   ἐν   γραφαῖς   ἁγίαις  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 vem which R-ASN
G4279 προεπηγγείλατο utlova före He promised beforehand V-ADI-3S
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPM
G4396 προφητῶν profet prophets N-GPM
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him P-GSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1124 γραφαῖς skrifterna [the] Scriptures N-DPF
G0040 ἁγίαις helig Holy, A-DPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.