Romarbrevet 1:19

[Resonemanget i vers 18 fortsätter. Sanningen är alltid sanning även om den medvetet undertrycks och hindras:]

Det man kan veta om Gud är helt synligt (självklart, uppenbart) bland dem [i deras hjärtan, se Rom 2:15], eftersom Gud har visat (uppenbarat) det för dem [som inte vill veta av sanningen].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

διότι   τὸ   γνωστὸν   τοῦ   θεοῦ   φανερόν   ἐστιν   ἐν   αὐτοῖς·   ὁ   θεὸς   γὰρ   αὐτοῖς   ἐφανέρωσεν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1360 διότι eftersom, för, för att, because CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1110 γνωστὸν bekant, bekanta known A-NSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G5318 φανερόν offentligt manifest A-NSN
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G0846 αὐτοῖς· honom, dem, henne, den, det them, P-DPM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1063 γὰρ för for CONJ
G0846 αὐτοῖς honom, dem, henne, den, det to them P-DPM
G5319 ἐφανέρωσεν. offentliggöra has revealed [it]. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.