Romarbrevet 1:15

Därför är det min önskan att få predika evangeliet också för er i Rom.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὕτως   τὸ   κατ᾽   ἐμὲ   πρόθυμον   καὶ   ὑμῖν   τοῖς   ἐν   Ῥώμῃ   εὐαγγελίσασθαι.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3779 οὕτως så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt Thus ADV
G3588 τὸ denna, denne T-NSN
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i as to PREP
G1473 ἐμὲ jag, mig, min, mitt me [there is] P-1AS
G4289 πρόθυμον villig readiness A-NSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμῖν du, ni, er to you P-2DP
G3588 τοῖς denna, denne who [are] T-DPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4516 Ῥώμῃ Rom Rome, N-DSF-L
G2097 εὐαγγελίσασθαι. predika, predika evangeliet, komma med ett gott/glatt budskap to preach the gospel. V-AMN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.