Romarbrevet 1:13

Syskon (bröder och systrar), jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er liksom bland andra folk, men hittills har jag varit förhindrad.

[Jesus talar om hur skörd är en bild på människors omvändelse och frälsning, se Joh 4:34‑38.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐ   θέλω   δὲ   ὑμᾶς   ἀγνοεῖν,   ἀδελφοί,   ὅτι   πολλάκις   προεθέμην   ἐλθεῖν   πρὸς   ὑμᾶς   καὶ   ἐκωλύθην   ἄχρι   τοῦ   δεῦρο,   ἵνα   τινὰ   καρπὸν   σχῶ   καὶ   ἐν   ὑμῖν   καθὼς   καὶ   ἐν   τοῖς   λοιποῖς   ἔθνεσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ inte Not PRT-N
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I do want V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G0050 ἀγνοεῖν, vara okunnig, okunnig, inte veta, inte förstå, okunnighet to be ignorant, V-PAN
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G4178 πολλάκις ofta many times ADV
G4388 προεθέμην mena, bestämma sig för I purposed V-2AMI-1S
G2064 ἐλθεῖν komma, gå to come V-2AAN
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you, P-2AP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G2967 ἐκωλύθην hindra was hindered, V-API-1S
G0891 ἄχρι fram tills, till, until PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G1204 δεῦρο, kom, present, ADV
G2443 ἵνα för att, till that CONJ
G5100 τινὰ något, någon, några some X-ASM
G2590 καρπὸν frukt fruit N-ASM
G2192 σχῶ ha, vara, behöva I may have V-2AAS-1S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you, P-2DP
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G3062 λοιποῖς andra other A-DPN
G1484 ἔθνεσιν. hedning, folk, Gentiles. N-DPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.