Romarbrevet 1:12

Det innebär att vi tillsammans kan bli uppmuntrade (stärkta) genom varandras tro, både er och min.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τοῦτο   δέ   ἐστιν   συμπαρακληθῆναι   ἐν   ὑμῖν   διὰ   τῆς   ἐν   ἀλλήλοις   πίστεως,   ὑμῶν   τε   καὶ   ἐμοῦ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de that D-NSN
G1161 δέ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1510 ἐστιν är is, V-PAI-3S
G4837 συμπαρακληθῆναι bli uppmuntrade tillsammans to be encouraged together V-APN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G4771 ὑμῖν du, ni, er you, P-2DP
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom among PREP
G0240 ἀλλήλοις varandra one another C-DPM
G4102 πίστεως, tro, tillit faith N-GSF
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you P-2GP
G5037 τε och both CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1700 ἐμοῦ.¶ mig, min, mina of me. S-1SGSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.