Romarbrevet 1:10

alltid – i mina böner – vädjande om att nu kanske äntligen, genom Guds vilja, få göra en lyckosam (lyckad, framgångsrik) resa till er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

πάντοτε   ἐπὶ   τῶν   προσευχῶν   μου   δεόμενος,   εἴ   πως   ἤδη   ποτὲ   εὐοδωθήσομαι   ἐν   τῷ   θελήματι   τοῦ   θεοῦ   ἐλθεῖν   πρὸς   ὑμᾶς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3842 πάντοτε alltid always ADV
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῶν denna, denne the T-GPF
G4335 προσευχῶν bön prayers N-GPF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1189 δεόμενος, be, bönfalla imploring, V-PNP-NSM
G1487 εἴ om, huruvida if COND
G4458 πως hur som helst somehow PRT
G2235 ἤδη nu, redan, än, även nu now ADV
G4218 ποτὲ tidigare, förut at last PRT
G2137 εὐοδωθήσομαι stå väl till med, ha framgång, ha en lyckosam resa I will make a prosperous journey V-FPI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom by PREP
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G2307 θελήματι vilja will N-DSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G2064 ἐλθεῖν komma, gå to come V-2AAN
G4314 πρὸς till to PREP
G4771 ὑμᾶς· du, ni, er you. P-2AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.