Psaltaren 5:4

Herre (Jahve),
    på morgonen hör du min röst,
    på morgonen riktar jag mig till dig (förbereder och framlägger mina planer),
        och väntar (håller utkik, är som en vaktpost som aktivt spejar) [på bönesvaret]!

[Den sista delen av meningen är svår att översätta. Verbet "förbereder", hebr. arak, står utan objekt. Ordet används för hur prästerna tände offeraltaret och förberedde offret, se 3 Mos 1:7; 2 Mos 40:23. Det används också om att duka ett bord, se Ps 23:5, eller strukturera och ordna i rader, se Dom 20:20. Betydelsen här är troligtvis att på morgonen då den kommande dagen struktureras med allt som ska göras, ber David om Guds hjälp, men eftersom ordet så ofta används inom tempelgudstjänsten finns även aspekten av att morgonbönen är en gudstjänst och offer som förbereds. I vers 9 beskrivs innehållet i dessa böner.]


יְהוָה   בֹּקֶר   תִּשְׁמַע   קוֹלִי   בֹּקֶר   אֶעֱרָךְ   לְךָ   וַאֲצַפֶּה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
יְֽהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
1242
בֹּ֭קֶר morgon morning HNcbsa
8085
תִּשְׁמַ֣ע höra, lyssna, lyda to hear HVqi2ms
6963a
9020
קוֹלִ֑
י
voice
my
HNcbsc/Sp1bs
1242
בֹּ֥קֶר morgon morning HNcbsa
6186a
9014
אֶֽעֱרָךְ
־
to arrange
link
HVqi1cs
9005
9031
לְ֝
ךָ֗
till, för
to
you
HR/Sp2ms
9002
6822
9016
וַ
אֲצַפֶּֽה
׃
och

[Vers slut]
and
to watch
verseEnd
HC/Vpu1cs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.