Psaltaren 45:8

Du älskar (tillägnar dig, verkar aktivt för) rättfärdighet och hatar orättfärdighet.
Därför, Gud (Elohim), har din Gud (Elohim) smort dig
    med glädjens olja mer än dina jämlikar.
    [Kungar smordes med olja när de kröntes, se 1 Sam 10:1; 16:13. Denna vers citeras i Heb 1:8‑9 och refererar tydligt till Jesus.]


אָהַבְתָּ   צֶּדֶק   וַתִּשְׂנָא   רֶשַׁע   עַל   כֵּן   מְשָׁחֲךָ   אֱלֹהִים   אֱלֹהֶיךָ   שֶׁמֶן   שָׂשׂוֹן   מֵחֲבֵרֶיךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0157
אָהַ֣בְתָּ älska to love HVqp2ms
6664
צֶּדֶק֮ rätt, rättvis righteousness HNcbsa
9001
8130
וַ
תִּשְׂנָ֫א
och
seq
to hate
Hc/Vqw2ms
7562
רֶ֥שַׁע wickedness HNcbsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3651c
9015
כֵּ֤ן
׀
so
separate
HD
4886
9031
מְשָׁחֲ
ךָ֡
smörja to anoint
you
HVqp3ms/Sp2ms
0430
אֱלֹהִ֣ים Gud God HNcmpa
0430
9021
אֱ֭לֹהֶי
ךָ
Gud God
your
HNcmpc/Sp2ms
8081
שֶׁ֥מֶן oil HNcbsc
8342
שָׂשׂ֗וֹן rejoicing HNcbsa
9006
2270
9021
9016
מֵֽ
חֲבֵרֶֽי
ךָ
׃
från
förening, endräkt
from
companion
your
verseEnd
HR/Ncmpc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.