Psaltaren 17:13

Stå upp, Herre (Jahve)!
Konfrontera honom (stå mot hans ansikte)!
Få honom ner på sina knän!
Rädda mitt liv (själ – hebr. nefesh) från den gudlöse (ogudaktige, ondskefulle), ditt svärd.

[De två första verben ger en fin rytm i språket. Stå upp är kumah och gå konfrontera är kadmah. Det går att tolka "svärd" i denna vers på två sätt. Svärdet kan vara en parallell till "Guds hand" i nästa vers. Svärdet blir då som ett vapen i Guds hand då han griper in och försvarar den rättfärdige. Det går också att se det som att den ogudaktige är Guds svärd som står i hans tjänst. Den senare tolkningen innebär att de ogudaktiga ibland är Guds redskap för att utföra hans dom. Tanken är inte främmande i Bibeln, se Jes 10:5‑7; Jer 51:20.]


קוּמָה   יְהוָה   קַדְּמָה   פָנָיו   הַכְרִיעֵהוּ   פַּלְּטָה   נַפְשִׁי   מֵרָשָׁע   חַרְבֶּךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6965b
9012
קוּמָ֤
ה
to arise
parag
HVqv2ms/Sh
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
6923
9012
קַדְּמָ֣
ה
to meet
parag
HVpv2ms/Sh
6440
9023
פָ֭נָי
ו
face
his
HNcmpc/Sp3ms
3766
9033
הַכְרִיעֵ֑
הוּ
to bow
him
HVhv2ms/Sp3ms
6403
9012
פַּלְּטָ֥
ה
to escape
parag
HVpv2ms/Sh
5315
9020
נַ֝פְשִׁ֗
י
soul
my
HNcbsc/Sp1bs
9006
7563
מֵ
רָשָׁ֥ע
från
from
wicked
HR/Aabsa
2719
9021
9016
חַרְבֶּֽ
ךָ
׃
svärd
[Vers slut]
sword
your
verseEnd
HNcbsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.