Psaltaren 1:1

Rikt välsignad (salig, mycket lycklig) är den
    som inte går till de gudlösa (ondskefulla) för att få råd (vandrar efter, tar till sig deras råd),
    som inte står [gått in] på syndarens väg [är delaktig i ogudaktighet],
    som inte sitter bland hånfulla föraktare (sitter på bespottarens säte).

[Pluralformen av välsignad (hebr. ashrei) beskriver en fullhet av välsignelser. Eftersom pluralformen inte finns på svenska översätts ordet med "rikt välsignad" och "mycket lycklig". De tre verben: går, står och sitter, illustrerar ett gradvis ökat engagemang i ondskan. Även beskrivningen av de onda följer samma stegrande mönster: gudlösa, syndare och föraktare. Det börjar med ogudaktiga influenser och råd, fortsätter med delaktighet i synd och slutar med ett samförstånd och förakt mot Gud och det som är rätt. Ordet "säte" har ofta betydelsen att undervisa andra, se Matt 23:2. Även i svenskan används ordet "lärosäte" i den betydelsen. Att sitta på "föraktarens säte" handlar alltså inte bara om att själv förakta Gud och det som är rätt, utan också att uppmuntra och lära andra att göra det.]


אַשְׁרֵי   הָאִישׁ   אֲשֶׁר   לֹא   הָלַךְ   בַּעֲצַת   רְשָׁעִים   וּבְדֶרֶךְ   חַטָּאִים   לֹא   עָמָד   וּבְמוֹשַׁב   לֵצִים   לֹא   יָשָׁב  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0835
9014
אַ֥שְֽׁרֵי
־
salig, lycklig blessed
link
HNcmpc
9009
0376
הָ
אִ֗ישׁ
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
0834a
9015
אֲשֶׁ֤ר
׀
som, vilket, vilken which
separate
HTr
3808
לֹ֥א inte not HTn
1980
הָלַךְ֮ to go HVqp3ms
9003
6098
בַּ
עֲצַ֪ת
i, på, med
råd, förslag
in
counsel
HR/Ncfsc
7563
רְשָׁ֫עִ֥ים ond wicked HAampa
9002
9003
1870
וּ
בְ
דֶ֣רֶךְ
och
väg, vandringsväg, resa, vana
and
in
way
HC/R/Ncbsc
2400
חַ֭טָּאִים syndare sinner HAampa
3808
לֹ֥א inte not HTn
5975
עָמָ֑ד stå to stand HVqp3ms
9002
9003
4186
וּ
בְ
מוֹשַׁ֥ב
och
boplats, boning
and
in
seat
HC/R/Ncbsc
3887
לֵ֝צִ֗ים håna, förakta to mock HAampa
3808
לֹ֣א inte not HTn
3427
9016
יָשָֽׁב
׃
sitta, bo, vistas to dwell
verseEnd
HVqp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.