Psaltaren 9:3

Jag vill vara glad och jubla i dig (hoppa av glädje inför dig)!
    Jag vill lovsjunga (spela; slå an strängar till) ditt namn, du den Högste (Elion)!

[Den första hebreiska bokstaven Alef (א) föreställer en oxe som symboliserar styrka. Alef är ledaren – den första och det viktigaste. Fyra verb i "Jag vill tacka", "Jag vill berätta", "Jag vill vara glad" och "Jag vill lovsjunga", börjar med denna bokstav. Av detta förstår vi att det första och allra viktigaste är att tacka, prisa och glädja sig i Gud och vittna om allt gott han gör, se Neh 8:10.]


אֶשְׂמְחָה   וְאֶעֶלְצָה   בָךְ   אֲזַמְּרָה   שִׁמְךָ   עֶלְיוֹן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
8055
אֶשְׂמְחָ֣ה to rejoice HVqi1cs
9002
5970
וְ
אֶעֶלְצָ֣ה

and
to rejoice
HC/Vqu1cs
9003
9031
בָ֑
ךְ

in
you
HR/Sp2ms
2167
אֲזַמְּרָ֖ה to sing HVpi1cs
8034
9021
שִׁמְ
ךָ֣
name
your
HNcbsc/Sp2ms
5945b
9016
עֶלְיֽוֹן
׃
Highest
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.