Psaltaren 9:17

Herren (Jahve) har uppenbarat sig, han har verkställt dom,
    den gudlöse (ogudaktige, ondskefulle) fångas (snärjs, trasslar in sig) i sina egna [onda] gärningar.

[Den nionde hebreiska bokstaven är: ט – Tet. Tecknet avbildar ett huvud och en svans och föreställer antingen en orm i en korg eller en människa böjd i ödmjukhet. Paradoxalt nog kan bokstaven symbolisera både ont och gott – antingen rebelliskhet eller godhet. Den här versen börjar med ordet "sjönk ner" och förstärker hur ogudaktighet och rebelliskhet måste böja sig ned när Herren uppenbarar sig.]

Higgajon (mumla, be, strängaspel) – Sela.

[Uttrycket "Sela" är antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits. Detta är enda gången ordet higgajo används tillsammans med sela och förstärker uppmaningen att stanna upp och fundera på det som just har sagts.]


נוֹדַע   יְהוָה   מִשְׁפָּט   עָשָׂה   בְּפֹעַל   כַּפָּיו   נוֹקֵשׁ   רָשָׁע   הִגָּיוֹן   סֶלָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3045
9015
נ֤וֹדַ֨ע
׀
to know
separate
HVNp3ms
3068
יְהוָה֮ YHWH Yahweh HNpt
4941
מִשְׁפָּ֪ט justice HNcbsa
6213a
עָ֫שָׂ֥ה to make HVqp3ms
9003
6467
בְּ
פֹ֣עַל

in
work
HR/Ncbsc
3709
9023
כַּ֭פָּי
ו
palm
his
HNcbdc/Sp3ms
5367
נוֹקֵ֣שׁ to snare HVqrmsa
7563
רָשָׁ֑ע wicked HAabsa
1902
הִגָּי֥וֹן meditation HNcbsa
5542
9016
סֶֽלָה
׃
Selah
verseEnd
HTj
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.