Psaltaren 9:11

Och de som känner ditt namn förtröstar på dig,
    för du överger inte dem som vänder sig till (söker, har en relation med) dig.

[Den sjätte hebreiska bokstaven är: ו – Vav. Tecknet avbildar en tältpinne, en krok eller hängare. Rent praktiskt var det tältpinnen som höll tältduken uppe. Den binder ihop olika saker. På samma sätt används bokstaven i grammatiken för att binda ihop ord till meningar. I vers 8‑11 är det orden "Men" och "och" som börjar med den bokstaven.
    Stycket är längre än normalt, i vanliga fall följer två verser varje bokstav, se 2-3, 4-5, 12-13, 14-15 osv. Dock bröts detta mönster i vers 6‑7, när de ogudaktiga nämndes. Då blev styckena istället kortare och var bara en vers lång. Bildligt och strukturellt läggs nu vers 10‑11 till och kompenserar för den oreda som ogudaktigheten ställde till med tidigare. Temat i dessa "extra" verser ger också tröst för den som drabbats av ondska och ogudaktighet. Herren liknas vid en stark fästning och en försäkran om att han inte överger den som vänder sig till honom.]


וְיִבְטְחוּ   בְךָ   יוֹדְעֵי   שְׁמֶךָ   כִּי   לֹא   עָזַבְתָּ   דֹרְשֶׁיךָ   יְהוָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
0982
וְ
יִבְטְח֣וּ

and
to trust
HC/Vqu3mp
9003
9031
בְ֭
ךָ

in
you
HR/Sp2ms
3045
יוֹדְעֵ֣י to know HVqrmpc
8034
9021
שְׁמֶ֑
ךָ
name
your
HNcbsc/Sp2ms
3588a
כִּ֤י for HTc
3808
9014
לֹֽא
־
not
link
HTn
5800a
עָזַ֖בְתָּ to leave HVqp2ms
1875
9031
דֹרְשֶׁ֣י
ךָ
to seek
you
HVqrmpc/Sp2ms
3068
9016
יְהוָֽה
׃
YHWH Yahweh
verseEnd
HNpt
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.