Psaltaren 8:6

Ändå gjorde du honom lite lägre än (nästan som)
    Gud (ett gudaväsen; lät honom sakna lite av Gud – hebr. Elohim/elohim)

[Människan lyfts fram i singular maskulin form i vers 5‑7, men här åsyftas även hela mänskligheten (kollektivt substantiv). Stycket citeras i Heb 2:5‑8 – då även med ett messianskt perspektiv. Det hebreiska ordet Elohim/elohim (plural) har en bred betydelse från den ende Guden, till gudaväsen, änglar och mänskliga ledare (se även Ps 82). Frasen kan uppfattas som att människan skapades med lite avsaknad av Guds egen storhet. Den grekiska översättningen Septuaginta – som är den som citeras från i Hebreerbrevet – tolkar det som att människan nästan är som änglarna.] och krönte (omgav) honom med ära och majestät –


וַתְּחַסְּרֵהוּ   מְּעַט   מֵאֱלֹהִים   וְכָבוֹד   וְהָדָר   תְּעַטְּרֵהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
2637
9033
וַ
תְּחַסְּרֵ֣
הוּ


seq
to lack
him
Hc/Vpw2ms/Sp3ms
4592
מְּ֭עַט little HNcbsa
9006
0430
מֵ
אֱלֹהִ֑ים

Gud
from
God
HR/Ncmpa
9002
3519
וְ
כָב֖וֹד

and
glory
HC/Ncbsa
9002
1926
וְ
הָדָ֣ר

and
glory
HC/Ncbsa
5849b
9033
9016
תְּעַטְּרֵֽ
הוּ
׃

to crown
him
verseEnd
HVpi2ms/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.