Psaltaren 78:20

Se, han slog klippan så att vatten kom ut
    och strömmarna rann,
kan han också ge oss bröd att äta
    eller ska han förse sitt folk med kött? [2 Mos 16:2, 12‑13, 31]


הֵן   הִכָּה   צוּר   וַיָּזוּבוּ   מַיִם   וּנְחָלִים   יִשְׁטֹפוּ   הֲגַם   לֶחֶם   יוּכַל   תֵּת   אִם   יָכִין   שְׁאֵר   לְעַמּוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2005
הֵ֤ן Se if! HTj
5221
9014
הִכָּה
־
to smite
link
HVhp3ms
6697
9015
צ֨וּר
׀
rock
separate
HNcbsa
9001
2100
וַ
יָּז֣וּבוּ
och
flöda, flyta
seq
to flow
Hc/Vqw3mp
4325
מַיִם֮ vatten water HNcmpa
9002
5158a
וּ
נְחָלִ֪ים
och
and
torrent
HC/Ncmpa
7857
יִ֫שְׁטֹ֥פוּ to overflow HVqi3mp
9008
1571
9014
הֲ
גַם
־

också, även
?
also
link
HTi/D
3899
לֶ֭חֶם mat, bröd food HNcbsa
3201
י֣וּכַל kunna be able HVqi3ms
5414
תֵּ֑ת to give HVqcc
0518a
9014
אִם
־
om if
link
HTc
3559a
יָכִ֖ין bestämma, fastställa to establish HVhi3ms
7607
שְׁאֵ֣ר flesh HNcbsa
9005
5971a
9023
9016
לְ
עַמּֽ
וֹ
׃
till, för

to
people
his
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.