Psaltaren 7:9

Det är Herren (Jahve) som härskar över folken.
    Döm mig [nu] Herre (Jahve), efter min rättfärdighet, efter min integritet.

[David hävdar inte att han är utan synd, men vad det gäller anklagelserna från sina fiender är han oskyldig. David är på flykt och söker en tillflyktsort, se vers 2. Psalmen anspelar också på principen med de sex fristäderna dit man kunde fly för att få en rättvis dom, se 4 Mos 35. Gud var Davids säkra tillflyktsort från fienderna, och önskar att Gud ska fälla en rättvis dom.]


יְהוָה   יָדִין   עַמִּים   שָׁפְטֵנִי   יְהוָה   כְּצִדְקִי   וּכְתֻמִּי   עָלָי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
יְהוָה֮ YHWH Yahweh HNpt
1777
יָדִ֪ין to judge HVqi3ms
5971a
עַ֫מִּ֥ים people HNcmpa
8199
9030
שָׁפְטֵ֥
נִי
to judge
me
HVqv2ms/Sp1bs
3068
יְהוָ֑ה YHWH Yahweh HNpt
9004
6664
9020
כְּ
צִדְקִ֖
י


like
righteousness
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
9002
9004
8537
9020
וּ
כְ
תֻמִּ֣
י

and
like
integrity
my
HC/R/Ncbsc/Sp1bs
5921a
9030
9016
עָלָֽ
י
׃

upon
me
verseEnd
HRd/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.