Psaltaren 7:18

Jag vill tacka (med öppna händer – prisa, hylla och erkänna) Herren (Jahve) för hans rättfärdighet (eftersom han gör det som är rätt, dömer rättvist)!
Jag vill lovsjunga Herren (Jahve), den Högstes (Elions), namn!


אוֹדֶה   יְהוָה   כְּצִדְקוֹ   וַאֲזַמְּרָה   שֵׁם   יְהוָה   עֶלְיוֹן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3034
אוֹדֶ֣ה to praise HVhi1cs
3068
יְהוָ֣ה YHWH Yahweh HNpt
9004
6664
9023
כְּ
צִדְק֑
וֹ


like
righteousness
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
2167
וַ֝
אֲזַמְּרָ֗ה

and
to sing
HC/Vpu1cs
8034
9014
שֵֽׁם
־
name
link
HNcbsc
3068
יְהוָ֥ה YHWH Yahweh HNpt
5945b
9016
עֶלְיֽוֹן
׃
Highest
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.