Psaltaren 7:17

Illdådet (elakheten, lidandet, mödans frukt) han planerat vänder tillbaka på hans eget huvud,
    och över honom själv (hans hjässa) kommer hans våld (terror, laglöshet, plundring – hebr. chamas).

[Haman, vars namn är snarlikt hebreiska chamas, utgör ett träffande exempel på dessa verser. Berättelsen hur Haman försöker förgöra judarna återfinns i Esters bok, se kapitel 3-7. Gud låter ofta människors råhet och grymhet drabba dem själva, se Ps 9:16‑17; 35:8; 140:10‑12.]


יָשׁוּב   עֲמָלוֹ   בְרֹאשׁוֹ   וְעַל   קָדְקֳדוֹ   חֲמָסוֹ   יֵרֵד  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7725
יָשׁ֣וּב to return HVqi3ms
5999
9023
עֲמָל֣
וֹ
trouble
his
HNcbsc/Sp3ms
9003
7218a
9023
בְ
רֹאשׁ֑
וֹ


in
head
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
5921a
וְ
עַ֥ל

and
upon
HC/R
6936
9023
קָ֝דְקֳד֗
וֹ
crown
his
HNcbsc/Sp3ms
2555
9023
חֲמָס֥
וֹ
violence
his
HNcbsc/Sp3ms
3381
9016
יֵרֵֽד
׃
to go down
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.