Psaltaren 7:14

gör sina dödliga vapen redo
    och gör sina pilar till flammande pilar [som användes vid belägring och sköts in mot den befästa staden].

[Vers 13‑14 har bara "han" som subjekt i den hebreiska texten. Närmaste subjekt är "den som inte vill omvända sig" i vers 13. Det blir då också en parallell till vers 16 där den människa som inte vill omvända sig gräver sin egen grop; på samma sätt vässar och riktar han här sina vapen mot sig själv och sin egen undergång. En annan tolkning är att det andra "han" i vers 13 är Gud som förbereder domen, se vers 12. Ordet för "känner ilska" i vers 12 är hebreiska zaar, det är enda gången det används i Psaltaren och beskriver Guds vrede över orättfärdighet, men används även om att förbanna och tala emot något, se 4 Mos 23:7‑8.]


וְלוֹ   הֵכִין   כְּלֵי   מָוֶת   חִצָּיו   לְדֹלְקִים   יִפְעָל  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9005
9033
וְ֭
ל
וֹ


and
to
him
HC/R/Sp3ms
3559a
הֵכִ֣ין to establish HVhp3ms
3627
9014
כְּלֵי
־
article utensil
link
HNcmpc
4194
מָ֑וֶת death HNcbsa
2671
9023
חִ֝צָּ֗י
ו
arrow
his
HNcmpc/Sp3ms
9005
1814
לְֽ
דֹלְקִ֥ים

to
to burn pursue
HR/Vqrmpa
6466
9016
יִפְעָֽל
׃
to work
verseEnd
HVqi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.