Psaltaren 6:7

Jag är alldeles utmattad av min klagan (mitt suckande).
    Min bädd flyter i väg (flödar) varje natt,
    mina tårar dränker min säng.


יָגַעְתִּי   בְּאַנְחָתִי   אַשְׂחֶה   בְכָל   לַיְלָה   מִטָּתִי   בְּדִמְעָתִי   עַרְשִׂי   אַמְסֶה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3021
9015
יָגַ֤עְתִּי
׀
be weary toil
separate
HVqp1cs
9003
0585
9020
בְּֽ
אַנְחָתִ֗
י

suck, stön
in
sighing
my
HR/Ncfsc/Sp1bs
7811
אַשְׂחֶ֣ה to swim HVhi1cs
9003
3605
9014
בְ
כָל
־


in
all
link
HR/Ncbsc
3915
לַ֭יְלָה night HNcbsa
4296
9020
מִטָּתִ֑
י
bed
my
HNcfsc/Sp1bs
9003
1832
9020
בְּ֝
דִמְעָתִ֗
י


in
tears
my
HR/Ncfsc/Sp1bs
6210
9020
עַרְשִׂ֥
י
bed
my
HNcbsc/Sp1bs
4529
9016
אַמְסֶֽה
׃
to liquefy
verseEnd
HVhi1cs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.