Psaltaren 6:1

Till (för) ledaren. [Beskriver någon som utmärker sig – som är strålande och framstående inom sitt område. Syftar dels på föreståndaren för tempelmusiken men även på Messias "den strålande morgonstjärnan", se Upp 22:16 och inledningen till Psaltaren.]

Med stränginstrument till den åttonde. En psalm (sång ackompanjerad på strängar) av David.

[Den åttonde, hebr. sheminit, kan syfta på en åttasträngad lyra eller en specifik musikstil. I 1 Krön 15:20‑21 används sheminit i kontrast till alamot. Ordet alamot kommer från hebreiska almah, ung kvinna, och beskriver troligtvis ljusa sopranröster. I sammanhanget kan sheminit då beskriva mörka toner i kontrast till ljusa.
    Nummer har också betydelse. Siffran åtta står ofta för något nytt, den åttonde dagen är den första veckodagen på en ny vecka. Även inom musiken är en oktav då skalan upprepar sig åtta toner. Från tonen C till B är det sju toner, den åttonde tonen är på nytt ett C och skalan börjar på nytt. I en av de judiska samlingarna med kommentarer, Arakhin 13b:11, står det att harporna i templet har sju strängar, men i den messianska tidsåldern kommer harporna att ha åtta strängar. Symboliskt kan "den åttonde" förstärka psalmens tema och önskan om en ny start. Ordet används här och i Psalm 12 som har liknande tema, se Ps 12:1.]
-


לַמְנַצֵּחַ   בִּנְגִינוֹת   עַל   הַשְּׁמִינִית   מִזְמוֹר   לְדָוִד  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
5329
לַ
מְנַצֵּ֣חַ

to
to conduct
HRd/Vprmsa
9003
5058
בִּ֭
נְגִינוֹת

in
music
HR/Ncfpa
5921a
9014
עַֽל
־
upon
link
HR
9009
8067
הַ
שְּׁמִינִ֗ית

the
Sheminith
HTd/Aofsa
4210
מִזְמ֥וֹר melody HNcbsa
9005
1732
9016
לְ
דָוִֽד
׃

David
to
David
verseEnd
HR/Npm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.