Psaltaren 5:9

Herre (Jahve), led mig i din rättfärdighet (visa mig vad som är rätt),
    för mina fienders skull (de som ligger på lur) [som väntar på ett felsteg].
Gör din väg rak (jämn) för mig (visa tydligt hur du vill att jag ska leva).


יְהוָה   נְחֵנִי   בְצִדְקָתֶךָ   לְמַעַן   שׁוֹרְרָי   הוֹשַׁר   לְפָנַי   דַּרְכֶּךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
9015
יְהוָ֤ה
׀
YHWH Yahweh
separate
HNpt
5148
9030
נְחֵ֬
נִי
to lead
me
HVqv2ms/Sp1bs
9003
6666
9021
בְ
צִדְקָתֶ֗
ךָ


in
righteousness
your
HR/Ncfsc/Sp2ms
4616
לְמַ֥עַן because HTc
8324
9020
שׁוֹרְרָ֑
י
enemy
my
HNcmpc/Sp1bs
3474
הוֹשַׁר to smooth HVhv2ms
9005
6440
9020
לְ
פָנַ֣
י


to
face
my
HR/Ncmpc/Sp1bs
1870
9021
9016
דַּרְכֶּֽ
ךָ
׃

way
your
verseEnd
HNcbsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.