Psaltaren 5:6

De högmodiga (arroganta, skrytaktiga) kan inte stå (bestå) inför dina ögon [få din välsignelse],
    du hatar alla som gör orätt (praktiserar ondska, skadar och bryter ner).


לֹא   יִתְיַצְּבוּ   הוֹלְלִים   לְנֶגֶד   עֵינֶיךָ   שָׂנֵאתָ   כָּל   פֹּעֲלֵי   אָוֶן  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3808
9014
לֹֽא
־
not
link
HTn
3320
יִתְיַצְּב֣וּ to stand HVti3mp
1984c
הֽ֭וֹלְלִים to boast HVqrmpa
9005
5048
לְ
נֶ֣גֶד

to
before
HR/Ncbsc
5869a
9021
עֵינֶ֑י
ךָ
eye
your
HNcbdc/Sp2ms
8130
שָׂ֝נֵ֗אתָ to hate HVqp2ms
3605
9014
כָּל
־
all
link
HNcbsc
6466
פֹּ֥עֲלֵי to work HVqrmpc
0205
9016
אָֽוֶן
׃
ofärd evil
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.