Psaltaren 45:9

Dina kläder doftar [underbart] som myrra, aloe och kassia (kanel);
    från smyckade palats (elfenbenspalats) [hörs musik från] stränginstrument som gläder dig!
    [Tre aromatiska oljor som alla framställdes från träd. Myrra och kanel var ingredienser till templets smörjelseolja, se 2 Mos 30:22‑24, se även Ords 7:17; Höga V 4:14.]


מֹר   וַאֲהָלוֹת   קְצִיעוֹת   כָּל   בִּגְדֹתֶיךָ   מִן   הֵיכְלֵי   שֵׁן   מִנִּי   שִׂמְּחוּךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
4753
9014
מֹר
־
myrra myrrh
link
HNcbsa
9002
0174
וַ
אֲהָל֣וֹת
och
aloe
and
aloe
HC/Ncfpa
7102
קְ֭צִיעוֹת cassia HNcfpa
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
0899b
9021
בִּגְדֹתֶ֑י
ךָ
kläder garment
your
HNcfpc/Sp2ms
4480a
9014
מִֽן
־
från from
link
HR
1964
הֵ֥יכְלֵי tempel temple HNcmpc
8127
שֵׁ֝֗ן tooth HNcbsa
4482
מִנִּ֥י sträng string HNcmpa
8055
9031
9016
שִׂמְּחֽוּ
ךָ
׃
glädja sig, vara glad
[Vers slut]
to rejoice
you
verseEnd
HVpp3cp/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.