Psaltaren 41:8

Tillsammans viskar (hebr. lehesh) alla mina ovänner om mig,
    de smider onda planer mot mig.
    [Viskar är ett onomatopoetiskt (ljudhärmande) ord som låter som en orms väsande ljud, se även Jak 3:5‑10.]


יַחַד   עָלַי   יִתְלַחֲשׁוּ   כָּל   שֹׂנְאָי   עָלַי   יַחְשְׁבוּ   רָעָה   לִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3162a
יַ֗חַד enighet unitedness HNcbsa
5921a
9030
עָלַ֣
י
upon
me
HR/Sp1bs
3907
יִ֭תְלַחֲשׁוּ viska to whisper HVti3mp
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
8130
9030
שֹׂנְאָ֑
י
to hate
me
HVqrmpc/Sp1bs
5921a
9030
9015
עָלַ֓
י
׀

upon
me
separate
HR/Sp1bs
2803
יַחְשְׁב֖וּ trodde to devise HVqi3mp
7451c
רָעָ֣ה distress HNcfsa
9005
9030
9016
לִֽ
י
׃
till, för

[Vers slut]
to
me
verseEnd
HR/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.