Psaltaren 35:25

Låt dem inte tänka (säga i sina hjärtan):
    "Haha (hebr. heach), vi fick som vi ville!"
De får inte säga: "Vi har slukat honom!"


אַל   יֹאמְרוּ   בְלִבָּם   הֶאָח   נַפְשֵׁנוּ   אַל   יֹאמְרוּ   בִּלַּעֲנוּהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
0559
יֹאמְר֣וּ säga, tala to say HVqi3mp
9003
3820a
9028
בְ֭
לִבָּ
ם
i, på, med
hjärta
in
heart
their
HR/Ncbsc/Sp3mp
1889
הֶאָ֣ח haha Aha! HTj
5315
9025
נַפְשֵׁ֑
נוּ
själ, liv soul
our
HNcbsc/Sp1bp
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
0559
יֹ֝אמְר֗וּ säga, tala to say HVqi3mp
1104
9033
9016
בִּֽלַּעֲנֽוּ
הוּ
׃
sluka
[Vers slut]
to swallow up
him
verseEnd
HVpp1cp/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.