Psaltaren 34:15

Vänd dig bort från det som är ont och gör [istället] gott,
    sök frid – sträva efter den (jaga den).

[Den femtonde hebreiska bokstaven är: ס – Samech. Tecknet avbildar en pelare och symboliserar stöd och stabilitet. I den här versen är det ordet "Vänd" som börjar på den bokstaven. Nyckeln till frid är att aktivt vända sig bort från ondska, och även aktivt sträva efter det som är gott. Det ger en stabil frid.]


סוּר   מֵרָע   וַעֲשֵׂה   טוֹב   בַּקֵּשׁ   שָׁלוֹם   וְרָדְפֵהוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5493
ס֣וּר to turn aside HVqv2ms
9006
7451b
מֵ֭
רָע
från
from
evil
HR/Aabsa
9002
6213a
9014
וַ
עֲשֵׂה
־
och
göra, forma, tillverka, skapa, agera, handla enligt, leva efter
and
to make
link
HC/Vqv2ms
2896b
ט֑וֹב gott good HAabsa
1245
בַּקֵּ֖שׁ söka, utkräva, leta to seek HVpv2ms
7965
שָׁל֣וֹם peace HNcbsa
9002
7291
9033
9016
וְ
רָדְפֵֽ
הוּ
׃
och

and
to pursue
him
verseEnd
HC/Vqv2ms/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.