Psaltaren 34:11

Unga lejon [som vanligtvis är starka och kan skaffa föda] kan lida nöd och hungra,
    men de som frågar efter (söker, tar sin tillflykt till, ofta träder fram inför) Herren (Jahve) saknar inte något gott.

[Den elfte hebreiska bokstaven är: כ – Kaf. Tecknet avbildar en handflata. Den kan både symbolisera givmildhet, genom att sträcka ut handen för att välsigna, men också för att ta emot. I denna vers börjar ordet "Unga lejon" med denna bokstav. Det förstärker att det inte är fysisk styrka och egen kraft som är avgörande för vår försörjning, utan om vi söker Guds rike först, se Matt 6:33; Jak 1:17.]


כְּפִירִים   רָשׁוּ   וְרָעֵבוּ   וְדֹרְשֵׁי   יְהוָה   לֹא   יַחְסְרוּ   כָל   טוֹב  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3715a
כְּ֭פִירִים lejon young lion HNcmpa
7326
רָשׁ֣וּ be poor HVqp3cp
9002
7456
וְ
רָעֵ֑בוּ
och
and
be hungry
HC/Vqp3cp
9002
1875
וְ
דֹרְשֵׁ֥י
och
söka, fråga, utkräva
and
to seek
HC/Vqrmpc
3068
יְ֝הוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
2637
יַחְסְר֥וּ sakna, avta, minska to lack HVqi3mp
3605
9014
כָל
־
allt all
link
HNcbsa
2896b
9016
טֽוֹב
׃
gott good
verseEnd
HAabsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.