Psaltaren 3:8

Stå upp, Herre (Jahve)!
    Fräls (rädda) mig, min Gud (Elohim)!
För du har slagit alla mina fiender på käkbenet,
    du har krossat de gudlösas (ogudaktigas, ondas) tänder. [I det poetiska språket med "käkben" och "tänder" liknas Davids fiender med vilda odjur vars styrka är i deras käkar och skräckinjagande tänder. Att slå på kinden betyder också förödmjukelse. Verbformen är perfekt i hebreiskan, och förstärker en förvissning om att Gud redan har gripit in.]


קוּמָה   יְהוָה   הוֹשִׁיעֵנִי   אֱלֹהַי   כִּי   הִכִּיתָ   אֶת   כָּל   אֹיְבַי   לֶחִי   שִׁנֵּי   רְשָׁעִים   שִׁבַּרְתָּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6965b
9012
ק֘וּמָ֤
ה
to arise
parag
HVqv2ms/Sh
3068
9015
יְהוָ֨ה
׀
YHWH Yahweh
separate
HNpt
3467
9030
הוֹשִׁ֘יעֵ֤
נִי
to save
me
HVhv2ms/Sp1bs
0430
9020
אֱלֹהַ֗
י
Gud God
my
HNcmpc/Sp1bs
3588a
9014
כִּֽי
־
for
link
HTc
5221
הִכִּ֣יתָ to smite HVhp2ms
0853
9014
אֶת
־
oöversättbart tecken på ackusativ form obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
all
link
HNcbsc
0341
9020
אֹיְבַ֣
י
fiende enemy
my
HVqrmpc/Sp1bs
3895
לֶ֑חִי jaw HNcbsa
8127
שִׁנֵּ֖י tooth HNcbdc
7563
רְשָׁעִ֣ים wicked HAampa
7665
9016
שִׁבַּֽרְתָּ
׃
to break
verseEnd
HVpp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.