Psaltaren 3:7

Jag är inte rädd även om stora skaror (tiotusentals)
    omringar mig från alla håll.
    [Absalom hade 12 000 män, se 2 Sam 17:1. David hade 600 trogna med sig, se 2 Sam 15:18.]


לֹא   אִירָא   מֵרִבְבוֹת   עָם   אֲשֶׁר   סָבִיב   שָׁתוּ   עָלָי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3808
9014
לֹֽא
־
not
link
HTn
3372
אִ֭ירָא to fear HVqi1cs
9006
7233
מֵ
רִבְב֥וֹת

from
myriad
HR/Ncfpc
5971a
עָ֑ם people HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֥ר som, vilket, vilken which HTr
5439
סָ֝בִ֗יב around HNcbsa
7896
שָׁ֣תוּ to set HVqp3cp
5921a
9030
9016
עָלָֽ
י
׃

upon
me
verseEnd
HR/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.