Psaltaren 3:5

Jag, jag höjer min röst (ropar i bön) till Herren,
    och han svarar mig från sitt heliga berg [Sion, templet, se Ps 2:6; 48:1‑2].

Sela. [Antagligen ett avbrott för instrumentalt mellanspel, en paus för att begrunda vad som just har sjungits.]


קוֹלִי   אֶל   יְהוָה   אֶקְרָא   וַיַּעֲנֵנִי   מֵהַר   קָדְשׁוֹ   סֶלָה  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
6963a
9020
ק֭וֹלִ
י
voice
my
HNcbsc/Sp1bs
0413
9014
אֶל
־
till (mot) to(wards)
link
HR
3068
יְהוָ֣ה YHWH Yahweh HNpt
7121
אֶקְרָ֑א to call HVqi1cs
9001
6030b
9030
וַ
יַּֽעֲנֵ֨
נִי


seq
to answer
me
Hc/Vqw3ms/Sp1bs
9006
2022
מֵ
הַ֖ר

from
mountain
HR/Ncbsc
6944
9023
קָדְשׁ֣
וֹ
holiness
his
HNcbsc/Sp3ms
5542
9016
סֶֽלָה
׃
Selah
verseEnd
HTj
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.