Psaltaren 3:2

Herre (Jahve), hur många är inte mina fiender!
    Många reser sig upp mot mig.


יְהוָה   מָה   רַבּוּ   צָרָי   רַבִּים   קָמִים   עָלָי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
יְ֭הוָה YHWH Yahweh HNpt
4100
9014
מָֽה
־
what?
link
HPi
7231
רַבּ֣וּ to multiply HVqp3cp
6862c
9020
צָרָ֑
י
enemy
my
HNcmpc/Sp1bs
7227a
רַ֝בִּ֗ים many HAampa
6965b
קָמִ֥ים to arise HVqrmpa
5921a
9030
9016
עָלָֽ
י
׃

upon
me
verseEnd
HR/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.