Psaltaren 2:9

Du ska krossa (valla) [regera över] dem med en järnspira (en käpp av järn) [ha all auktoritet, se Upp 2:27‑28; 12:5; 19:15],
    slå dem i spillror som lerkärl." [Den grekiska översättningen Septuaginta har "valla", och liknar folken vid en fårhjord som leds. I Israel och i Mellanöstern var herden en vanlig metafor för kungen, se 1 Kung 22:17; Jer 23:1; Hes 34:2, och det finns även en koppling mellan spiran och herdens käpp, se Mika 7:14. För att få betydelsen "valla" måste dock konsonanterna i den hebreiska texten vokaliseras lite annorlunda så det blir ra-ah, istället för ra-a, som betyder "krossa". Det som ändå talar för att "krossa" är den korrekta betydelsen är parallellen till "slå i spillror", hebreiska nafats.]


תְּרֹעֵם   בְּשֵׁבֶט   בַּרְזֶל   כִּכְלִי   יוֹצֵר   תְּנַפְּצֵם  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7489b
9038
תְּ֭רֹעֵ
ם
to shatter
them
HVqi2ms/Sp3mp
9003
7626
בְּ
שֵׁ֣בֶט

in
tribe
HR/Ncbsc
1270
בַּרְזֶ֑ל iron HNcbsa
9004
3627
כִּ
כְלִ֖י

like
article utensil
HR/Ncbsc
3335
יוֹצֵ֣ר to form HNcbsa
5310a
9038
9016
תְּנַפְּצֵֽ
ם
׃

to shatter
them
verseEnd
HVpi2ms/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.