Psaltaren 2:8

Begär av mig, och jag ska ge dig
    hednafolken som arv och hela jorden (marken, jordens yttersta gränser) som egendom.


שְׁאַל   מִמֶּנִּי   וְאֶתְּנָה   גוֹיִם   נַחֲלָתֶךָ   וַאֲחֻזָּתְךָ   אַפְסֵי   אָרֶץ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7592
שְׁאַ֤ל to ask HVqv2ms
4480a
9030
מִמֶּ֗
נִּי
from
me
HR/Sp1bs
9002
5414
וְ
אֶתְּנָ֣ה

and
to give
HC/Vqu1cs
1471a
ג֭וֹיִם nation HNcmpa
5159
9021
נַחֲלָתֶ֑
ךָ
inheritance
your
HNcfsc/Sp2ms
9002
0272
9021
וַ֝
אֲחֻזָּתְ
ךָ֗

egendom, besittning
and
possesion
your
HC/Ncfsc/Sp2ms
0657a
9014
אַפְסֵי
־
upphöra, ände, slutgiltig end
link
HNcmpc
0776
9016
אָֽרֶץ
׃
land, jord land
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.