Psaltaren 2:5

Sedan talar han till dem i sin vrede,
    och skrämmer dem i sin vredes glöd (djupt ogillande):


אָז   יְדַבֵּר   אֵלֵימוֹ   בְאַפּוֹ   וּבַחֲרוֹנוֹ   יְבַהֲלֵמוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0227a
אָ֤ז vid den tiden, när, från den stund then HD
1696
יְדַבֵּ֣ר to speak HVpi3ms
0413
9038
אֵלֵ֣י
מוֹ
till (mot) to(wards)
them
HR/Sp3mp
9003
0639
9023
בְ
אַפּ֑
וֹ

näsa, anlete, ansikte, vrede
in
anger
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
9003
2740
9023
וּֽ
בַ
חֲרוֹנ֥
וֹ

and
in
burning anger
his
HC/R/Ncbsc/Sp3ms
0926
9038
9016
יְבַהֲלֵֽ
מוֹ
׃
förskräkt, skyndsamt
to dismay
them
verseEnd
HVpi3ms/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.