Psaltaren 2:2

Jordens kungar reser sig
    och härskarna samlar sig
    mot Herren (Jahve) och mot hans Smorde [Messias, Jesus].


יִתְיַצְּבוּ   מַלְכֵי   אֶרֶץ   וְרוֹזְנִים   נוֹסְדוּ   יָחַד   עַל   יְהוָה   וְעַל   מְשִׁיחוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3320
9015
יִ֥תְיַצְּב֨וּ
׀
to stand
separate
HVti3mp
4428
9014
מַלְכֵי
־
king
link
HNcmpc
0776
אֶ֗רֶץ land, jord land HNcbsa
9002
7336
וְ
רוֹזְנִ֥ים

and
to rule
HC/Vqrmpa
3245
9014
נֽוֹסְדוּ
־
to found
link
HVNp3cp
3162a
יָ֑חַד unitedness HNcbsa
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
3068
יְ֝הוָה YHWH Yahweh HNpt
9002
5921a
9014
וְ
עַל
־


and
upon
link
HC/R
4899
9023
9016
מְשִׁיחֽ
וֹ
׃

anointed
his
verseEnd
HNcbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.