Psaltaren 2:12

Kyss Sonen [hylla, fall ned inför honom i vördnad och tillbedjan, låt Sonen regera],
    så att han inte blir vred [så att han inte dömer er nu, vrede används metonymiskt, som en omskrivning för en handling]
    och ni förgås på er väg (ni dör på grund av ert sätt att leva),
    när hans vrede snabbt tänds.
    [Guds dom liknas här med eld, den mest förödande och fruktade kraften i dåtida Israel.]
Rikt välsignade (saliga; mycket lyckliga) är alla som tar sin tillflykt till honom!

[Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet, se Rut 1:9; Apg 20:37; Rom 16:16. Det är också uttryck för att visa aktning och hyllning, se 2 Mos 18:7. Uttrycket "på er väg" används som en bild på människans liv. I Psaltaren är det en vanligt återkommande bild där det finns två vägar, den rättfärdiges och den ogudaktiges, se Ps 1:6. Pluralformen av "välsignad", hebr. ashrei, beskriver en fullhet av välsignelser. Eftersom pluralformen inte finns på svenska översätts ordet med "rikt välsignad" och "mycket lycklig". Det är samma ord som inleder Psaltaren, se Ps 1:1.]


נַשְּׁקוּ   בַר   פֶּן   יֶאֱנַף   וְתֹאבְדוּ   דֶרֶךְ   כִּי   יִבְעַר   כִּמְעַט   אַפּוֹ   אַשְׁרֵי   כָּל   חוֹסֵי   בוֹ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5401a
9014
נַשְּׁקוּ
־
to kiss
link
HVpv2mp
1248
בַ֡ר son HNcbsa
6435
9014
פֶּן
־
lest
link
HTc
0599
9015
יֶאֱנַ֤ף
׀
bli vred be angry
separate
HVqi3ms
9002
0006
וְ
תֹ֬אבְדוּ

förgöra
and
to perish
HC/Vqu2mp
1870
דֶ֗רֶךְ way HNcbsa
3588a
9014
כִּֽי
־
for
link
HTc
1197a
יִבְעַ֣ר to burn HVqi3ms
9004
4592
כִּ
מְעַ֣ט

like
little
HR/Ncbsa
0639
9023
אַפּ֑
וֹ
näsa, anlete, ansikte, vrede anger
his
HNcbsc/Sp3ms
0835
אַ֝שְׁרֵ֗י salig, lycklig blessed HNcmpc
3605
9014
כָּל
־
all
link
HNcbsa
2620
ח֥וֹסֵי to seek refuge HVqrmpc
9003
9033
9016
בֽ
וֹ
׃


in
him
verseEnd
HR/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.