Psaltaren 19:8

[I vers 8‑10 ges nu sex punkter där David använder Guds personliga namn som i hebreiskan skrivs יהוה (JHVH, Jahve). Fem ord för Guds ord används, se även Ps 119.]

Herrens (Jahves) undervisning (Torah) är fullkomlig (komplett, absolut, hel)
    – den ger själen nytt liv (ger omvändelse åt hela människan).

Herrens (Jahves) vittnesbörd (varning, påminnelse – hebr. edot) är tillförlitligt (sant; står stadigt)
    – det gör enkla (okunniga, öppna, villiga) människor visa.


תּוֹרַת   יְהוָה   תְּמִימָה   מְשִׁיבַת   נָפֶשׁ   עֵדוּת   יְהוָה   נֶאֱמָנָה   מַחְכִּימַת   פֶּתִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
8451
תּ֘וֹרַ֤ת undervisning, instruktion, vägledning (Torah) instruction HNcfsc
3068
יְהוָ֣ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
8549
תְּ֭מִימָה fullkomlig, komplett, helhjärtat, oskyldig
oskuldsfull
unblemished HAafsa
7725
מְשִׁ֣יבַת to return HVhrfsc
5315
נָ֑פֶשׁ soul HNcbsa
5715
עֵד֥וּת stadgar, vittnesbörd testimony HNcfsc
3068
יְהוָ֥ה JHVH, Jahve, Herren YHWH Yahweh HNpt
0539
נֶ֝אֱמָנָ֗ה tro, vara trogen, stå fast, vara en pelare be faithful HVNrfsa
2449
מַחְכִּ֥ימַת vara vis be wise HVhrfsc
6612a
9016
פֶּֽתִי
׃
simple
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.