Psaltaren 19:3

Dag efter dag flödar de [himlarna och stjärnorna] av ord,
    natt efter natt uppenbarar de kunskap (vishet).

[Det finns en koppling mellan dag och ord i kontrast till natt och kunskap. Under dagens ljusa timmar kommunicerar vi med andra människor, medan det på kvällen och natten ofta ges tillfälle att processa de intryck vi fått. När mörkret sänker sig bleknar färgerna bort och då stjärnorna framträder är det svårt att inte reflektera över de eviga frågorna. Kopplingen mellan ord och kunskap – hur vi interagerar och reflekterar – återkommer i psalmens alla tre sektioner, se vers 11 och 15.]


יוֹם   לְיוֹם   יַבִּיעַ   אֹמֶר   וְלַיְלָה   לְּלַיְלָה   יְחַוֶּה   דָּעַת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3117
י֣וֹם day HNcbsa
9005
3117
לְ֭
יוֹם

to
day
HR/Ncbsa
5042
יַבִּ֣יעַֽ to bubble HVhi3ms
0562
אֹ֑מֶר ord, tala word HNcbsa
9002
3915
וְ
לַ֥יְלָה

and
night
HC/Ncbsa
9005
3915
לְּ֝
לַ֗יְלָה

to
night
HR/Ncbsa
2331
9014
יְחַוֶּה
־
to tell
link
HVpi3ms
1847
9016
דָּֽעַת
׃
knowledge
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.