Psaltaren 18:9

Rök steg upp ur hans näsa,
    och förtärande eld från hans mun,
    glödande kol slungades ut (antändes).


עָלָה   עָשָׁן   בְּאַפּוֹ   וְאֵשׁ   מִפִּיו   תֹּאכֵל   גֶּחָלִים   בָּעֲרוּ   מִמֶּנּוּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
5927
עָ֘לָ֤ה to ascend HVqp3ms
6227
9015
עָשָׁ֨ן
׀
smoke
separate
HNcbsa
9003
0639
9023
בְּ
אַפּ֗
וֹ

näsa, anlete, ansikte, vrede
in
anger
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
0784
9014
וְ
אֵשׁ
־

eld
and
fire
link
HC/Ncbsa
9006
6310
9023
מִ
פִּ֥י
ו


from
lip
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
0398
תֹּאכֵ֑ל äta to eat HVqi3fs
1513
גֶּ֝חָלִ֗ים coal HNcmpa
1197a
בָּעֲר֥וּ to burn HVqp3cp
4480a
9033
9016
מִמֶּֽ
נּוּ
׃

from
him
verseEnd
HR/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.