Psaltaren 18:47

[Psalmen avslutas med ett stycke som fint hör ihop med inledningen, se vers 2‑7.]

Herren (Jahve) lever!
Lovad (värdig att prisa, att böja sig inför i vördnad) är min Klippa (berg som står fast),
    upphöjd är min frälsnings Gud!

[De två verben kompletterar varandra, det första har en rörelse nedåt att böja sig, medan det andra en rörelse uppåt. Följande två verser summerar Herrens gärningar:]


חַי   יְהוָה   וּבָרוּךְ   צוּרִי   וְיָרוּם   אֱלוֹהֵי   יִשְׁעִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2416a
9014
חַי
־
levande alive
link
HAabsa
3068
יְ֭הוָה YHWH Yahweh HNpt
9002
1288
וּ
בָר֣וּךְ

and
to bless
HC/Vqsmsa
6697
9020
צוּרִ֑
י
rock
my
HNcbsc/Sp1bs
9002
7311a
וְ֝
יָר֗וּם

and
to exalt
HC/Vqu3ms
0430
אֱלוֹהֵ֥י Gud God HNcmpc
3468
9020
9016
יִשְׁעִֽ
י
׃

salvation
my
verseEnd
HNcbsc/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.