Psaltaren 18:36

[Vers 36‑46 fortsätter att beskriva Herrens gärningar, men går tillbaka till att tilltala honom med "Du". På samma sätt som i vers 31 inleds detta stycke med en extra lång mening. Ordet för strid/krig i vers 35 och 40 ramar in vers 36‑39.]

Du gav mig din frälsnings sköld,
    din högra hand upprätthåller mig;
    din villighet att böja dig ned (din ödmjukhet) har gjort mig stor (har styrkt mig).


וַתִּתֶּן   לִי   מָגֵן   יִשְׁעֶךָ   וִימִינְךָ   תִסְעָדֵנִי   וְעַנְוַתְךָ   תַרְבֵּנִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5414
9014
וַ
תִּתֶּן
־


seq
to give
link
Hc/Vqw2ms
9005
9030
לִ
י֮

to
me
HR/Sp1bs
4043
מָגֵ֪ן shield HNcbsc
3468
9021
יִ֫שְׁעֶ֥
ךָ
salvation
your
HNcbsc/Sp2ms
9002
3225
9021
וִֽ
ימִינְ
ךָ֥


and
right
your
HC/Ncbsc/Sp2ms
5582
9030
תִסְעָדֵ֑
נִי
to support
me
HVqi3fs/Sp1bs
9002
6037 (hebr. 6038)
9021
וְֽ
עַנְוַתְ
ךָ֥


and
gentleness
your
HC/Ncfsc/Sp2ms
7235a
9030
9016
תַרְבֵּֽ
נִי
׃

to multiply
me
verseEnd
HVhi3fs/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.