Psaltaren 18:21

[Centralt i psalmen, vers 21‑30, finns ett stycke som handlar om Guds trofasthet. Det inleds med en sektion där vers 21 och 25 återspeglar varandra och ramar in den inledande sektionen. I vers 22 och 24 återkommer ordet "följa/vakta". Centralt finns Guds ordning och hans domar.]

Herren (Jahve) lönade mig (behandlade mig väl; lät mig få växa och mogna, gottgjorde mig) efter min rättfärdighet
    efter mina händers renhet (oskyldiga handlingar) har han återgäldat mig (återvänt till mig, fört mig tillbaka).


יִגְמְלֵנִי   יְהוָה   כְּצִדְקִי   כְּבֹר   יָדַי   יָשִׁיב   לִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
1580
9030
יִגְמְלֵ֣
נִי
to wean
me
HVqi3ms/Sp1bs
3068
יְהוָ֣ה YHWH Yahweh HNpt
9004
6664
9020
כְּ
צִדְקִ֑
י


like
righteousness
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
9004
1252
כְּ
בֹ֥ר

like
cleanness
HR/Ncbsc
3027
9020
יָ֝דַ֗
י
hand
my
HNcbdc/Sp1bs
7725
יָשִׁ֥יב to return HVhi3ms
9005
9030
9016
לִֽ
י
׃


to
me
verseEnd
HR/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.