Psaltaren 18:16

Havsdjupen exponerades (havets strömmar),
    jordens inre delar blottades vid ditt härskri (tillrättavisning, när du dånat med hög röst), Herre (Jahve),
    genom din kraftiga utblåsning från din näsa.
    [Effekterna av en stor jordbävning med sprickor, slukhål och avgrundsdjup målas upp.]


וַיֵּרָאוּ   אֲפִיקֵי   מַיִם   וַיִּגָּלוּ   מוֹסְדוֹת   תֵּבֵל   מִגַּעֲרָתְךָ   יְהוָה   מִנִּשְׁמַת   רוּחַ   אַפֶּךָ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
9015
וַ
יֵּ֤רָא֨וּ
׀


seq
to see
separate
Hc/VNw3mp
0650
אֲפִ֥יקֵי flod, flodbädd, bäck, stark, channel HNcmpc
4325
מַ֗יִם water HNcmpa
9001
1540
וַֽ
יִּגָּלוּ֮

seq
to uncover
Hc/VNw3mp
4146 (hebr. 4144)
מוֹסְד֪וֹת foundation HNcfpc
8398
תֵּ֫בֵ֥ל world HNcbsa
9006
1606
9021
מִ
גַּעֲרָ֣תְ
ךָ֣


from
rebuke
your
HR/Ncfsc/Sp2ms
3068
יְהוָ֑ה YHWH Yahweh HNpt
9006
5397
מִ֝
נִּשְׁמַ֗ת

from
breath
HR/Ncfsc
7307
ר֣וּחַ spirit HNcbsc
0639
9021
9016
אַפֶּֽ
ךָ
׃
näsa, anlete, ansikte, vrede
anger
your
verseEnd
HNcbsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.