Psaltaren 18:13

Från strålglansen (det bländande skenet) framför honom vek molnen undan,
    med hagel och klot av eld (blixtar). [Det kan vara en referens till Kristi återkomst, se Matt 24:27.]


מִנֹּגַהּ   נֶגְדּוֹ   עָבָיו   עָבְרוּ   בָּרָד   וְגַחֲלֵי   אֵשׁ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
5051
מִ
נֹּ֗גַהּ

from
brightness
HR/Ncbsa
5048
9033
נֶ֫גְדּ֥
וֹ
before
him
HNcbsc/Sp3ms
5645
9023
עָבָ֥י
ו
cloud
his
HNcmpc/Sp3ms
5674a
עָבְר֑וּ to pass HVqp3cp
1259
בָּ֝רָ֗ד hail HNcbsa
9002
1513
9014
וְ
גַֽחֲלֵי
־


and
coal
link
HC/Ncmpc
0784
9016
אֵֽשׁ
׃
eld fire
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.