Psaltaren 16:9

Därför gläder mitt hjärta sig och mitt inre (ordagrant "min ära", heder) jublar.
    Ja, min kropp får (kan) vila i trygghet.


לָכֵן   שָׂמַח   לִבִּי   וַיָּגֶל   כְּבוֹדִי   אַף   בְּשָׂרִי   יִשְׁכֹּן   לָבֶטַח  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9005
3651c
9015
לָ
כֵ֤ן
׀


to
so
separate
HR/D
8055
שָׂמַ֣ח to rejoice HVqp3ms
3820a
9020
לִ֭בִּ
י
heart
my
HNcbsc/Sp1bs
9001
1523
וַ
יָּ֣גֶל

seq
to rejoice
Hc/Vqw3ms
3519
9020
כְּבוֹדִ֑
י
glory
my
HNcbsc/Sp1bs
0637
9014
אַף
־
också also
link
HTj
1320
9020
בְּ֝שָׂרִ֗
י
flesh
my
HNcbsc/Sp1bs
7931
יִשְׁכֹּ֥ן to dwell HVqi3ms
9005
0983
9016
לָ
בֶֽטַח
׃


to
security
verseEnd
HR/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.