Psaltaren 16:4

De som springer efter (väljer) andra gudar mångdubblar (multiplicerar) sina problem (bedrövelser, sorger, smärtor).
    Jag vill inte offra drickoffer av blod till dem,
    eller ta deras namn på mina läppar [svära en ed på deras namn].

[Vers 3‑4 är svåröversatta. De heliga skulle kunna syfta på Guds änglar, se Ps 89:6, 8, men eftersom de "är i landet" är det troligare att det handlar om Guds folk eller det religiösa ledarskapet, se Ps 34:10; 2 Krön 35:3. Vers 4 är ännu svårare att översätta. Versen kan beskriva de israeliter som utöver Herren också tillber andra gudar, så kallad synkretism, eller ren avgudadyrkan. Oavsett så är poängen att dessa mångdubblar sina sorger eftersom dessa tyranniska avgudar kräver avskyvärda riter och offer. Det är ironiskt att denna vers om just avgudadyrkan är svårtydd. Det förstärker faktiskt litterärt poängen att avgudadyrkan är något obegripligt i Guds ögon och något vi inte ska ägna oss åt!]


יִרְבּוּ   עַצְּבוֹתָם   אַחֵר   מָהָרוּ   בַּל   אַסִּיךְ   נִסְכֵּיהֶם   מִדָּם   וּבַל   אֶשָּׂא   אֶת   שְׁמוֹתָם   עַל   שְׂפָתָי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
7235a
יִרְבּ֥וּ to multiply HVqi3mp
6094
9028
עַצְּבוֹתָ
ם֮
injury
their
HNcfpc/Sp3mp
0312
אַחֵ֪ר en annan, ytterligare, ännu, nästa another HAabsa
4116b
מָ֫הָ֥רוּ to buy HVqp3cp
1077
9014
בַּל
־
not
link
HTn
5258a
אַסִּ֣יךְ to pour HVhi1cs
5262
9028
נִסְכֵּי
הֶ֣ם
drink offering
their
HNcmpc/Sp3mp
9006
1818
מִ
דָּ֑ם

from
blood
HR/Ncbsa
9002
1077
9014
וּֽ
בַל
־


and
not
link
HC/Tn
5375
אֶשָּׂ֥א to lift HVqi1cs
0853
9014
אֶת
־
oöversättbart tecken på ackusativ form obj.
link
HTo
8034
9028
שְׁ֝מוֹתָ֗
ם
name
their
HNcfpc/Sp3mp
5921a
9014
עַל
־
upon
link
HR
8193
9020
9016
שְׂפָתָֽ
י
׃

lip
my
verseEnd
HNcfdc/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.