Psaltaren 15:4

Den som föraktar
    den förkastade [inte ärar och beundrar den som medvetet valt att lämna Gud].
    De som fruktar (vördar, respekterar) Herren (Jahve),
dem ärar han.

[Detta är Psalmens centrum och huvudpunkt. Den hebreiska ordföljden förstärker detta genom att forma ännu en kiasm här där verben ramar in satsen.] [Tre negativa punkter:]
Den som inte överger ett löfte även om det skadar (är ofördelaktigt för) honom själv,


נִבְזֶה   בְּעֵינָיו   נִמְאָס   וְאֶת   יִרְאֵי   יְהוָה   יְכַבֵּד   נִשְׁבַּע   לְהָרַע   וְלֹא   יָמִר  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
0959
9015
נִבְזֶ֤ה
׀
to despise
separate
HVNrmsa
9003
5869a
9023
בְּֽ
עֵ֘ינָ֤י
ו


in
eye
his
HR/Ncbdc/Sp3ms
3988a
נִמְאָ֗ס to reject HVNrmsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־

oöversättbart tecken på ackusativ form
and
obj.
link
HC/To
3373
יִרְאֵ֣י afraid HAampc
3068
יְהוָ֣ה YHWH Yahweh HNpt
3513
יְכַבֵּ֑ד to honor HVpi3ms
7650
נִשְׁבַּ֥ע to swear HVNp3ms
9005
7489a
לְ֝
הָרַ֗ע

to
be evil
HR/Vhcc
9002
3808
וְ
לֹ֣א

and
not
HC/Tn
4171
9016
יָמִֽר
׃
to change
verseEnd
HVhi3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.