Psaltaren 148:9

[Landskapet:]
Berg och alla höjder.

[Vegetationen:]
Fruktträd [som ger föda] och alla [vilda] cederträd [som användes som byggnadsmaterial].


הֶהָרִים   וְכָל   גְּבָעוֹת   עֵץ   פְּרִי   וְכָל   אֲרָזִים  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9009
2022
הֶ
הָרִ֥ים
[best. form]
berg
the
mountain
HTd/Ncmpa
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
-, bindestreck
and
all
link
HC/Ncbsc
1389
גְּבָע֑וֹת höjd, kulle hill HNcfpa
6086
עֵ֥ץ träd tree HNcbsc
6529
פְּ֝רִ֗י frukt fruit HNcbsa
9002
3605
9014
וְ
כָל
־
och
allt
-, bindestreck
and
all
link
HC/Ncbsc
0730
9016
אֲרָזִֽים
׃
cederträ cedar
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.